Ik was werkstukken van cursisten aan het beoordelen, toen ik erg gegrepen was door het citaat, dat 1 van de cursisten gaf, uit het boek: Klimaatverandering in organisaties (Anne de Graaf & Joost Levy). Zij verwijst naar een citaat uit het interview met prof. Dr. Yvonne Burger, hoogleraar organisatiecultuur:

‘De oplossing vind je alleen door je bewust te zijn van de diepere gronden van je eigen ik. Zelfkennis is misschien wel de meest onderschatte bron van goed leiderschap in organisaties. Als je jezelf goed kent, begrijpt en accepteert, dan kun je dat ook bij anderen. Ik noem het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap: je bewust worden van je eigen bronnen, angsten, onzekerheden, drijfveren en blokkades, om zelf effectiever te worden en tegelijkertijd meer te kunnen betekenen voor anderen binnen de organisatie – en daarbuiten. Persoonlijk leiderschap vereist moed. Of eigenlijk past het Engelse woord ‘Fearlessness’ beter. Fearlessness betekent niet dat je geen angst meer voelt maar dat je het vermogen hebt je eigen angst te erkennen, te voelen en te gebruiken als springplank om te groeien’.

Dat zette me erg aan het denken over angst. Sta ik mijzelf eigenlijk wel toe om angst te voelen? Angst voor overleven, angst voor wat er met relaties en familie kan gebeuren, angst voor inkomensverlies, angst om niet meer bij te kunnen dragen, etc. Ik realiseerde me ineens dat ik ook niet concreet gereageerd had op de vraag van mijn zoon: ‘ik wil binnenkort met je praten over jullie wensen als je komt te overlijden. Wat wil je wel en niet’.

Een goede en slimme vraag (altijd) , zeker in deze tijd voor een bijna 60-er met longproblemen. Ik heb meteen een afspraak met hem gemaakt om dit door te nemen.
En ik ga aan het werk om mijn angsten te omhelzen en er maar gewoon te laten zijn. Al schrijvend merk ik nu dat ze minder worden als ik ze niet meer weg duw. Bijzonder en fijn om te ervaren.

Ik was bezig met de voorbereiding van een (online..) training toen ik ineens een prachtig inzicht kreeg. Ik wilde mijn groep gaan vertellen over het belang van wat Berne de hongers noemt. Hongers zijn de basale behoefte, die als ze niet bevredigd worden, tot veel negatieve gevolgen voor de persoon kunnen leiden. In TA worden verschillende behoeftes beschreven als hongers op verschillende niveaus:
– Op biologisch nivo: de honger naar stimuli: voedsel, stimulering van de zintuigen, lichamelijk plezier,…
-Op psychologisch nivo: de honger naar erkenning van wie je bent en wat je doet. Zonder erkenning staat je mentaal onder druk
– Op sociaal nivo: de honger naar structuur: de patronen, die je tijd structureren. De tijdstructurering geeft je de mogelijkheid om contact te maken en te onderhouden.

En toen kwam het inzicht: we hebben al thuiswerkend een groot gebrek aan de invulling van deze hongers. Ik heb gemerkt hoe moeilijk en lastig ik het vind om mijn tijd goed in te delen en te structureren. En hoe ingewikkeld het thuiswerkend is om echt contact te hebben met mensen, alleen al omdat ze vaak niet bereikbaar zijn omdat ze in allerlei zoom of ms-teams meetings zitten.
En hoe arm het voelt om bijna geen prikkeling te ervaren van de zintuigen en lichamelijk plezier omdat een wandelingetje alleen niet voldoende is om daar voldoende energie van te krijgen.
En door de ‘effiency’ van de contacten er ook nauwelijks meer complimenten (strooks) en erkenning wordt gegeven. Daar is te weinig tijd of aandacht voor. Komt ook nog bij dat als er veel opdrachten verschoven worden of komen te vervallen, direct de boodschap op komt: en hoe belangrijk ben ik dan nog voor deze wereld.
Poeh, best heftig allemaal. Maar hoe fijn was dit inzicht wel niet.

En het geeft meteen richting voor een beter gevoel en een fijnere beleving van het thuiswerken. Ik heb meteen meer structuur ingebouwd in mijn dagen, vooral gericht op sociaal contact en kan echt genieten van een zoom-borrel. Daarnaast heb ik met een aantal collega’s en mijn naasten afgesproken elkaar bewust meer erkenning en waardering te geven. En tot slot heb ik wegen gezocht om meer plezier in het thuiswerken in te bouwen, zoals oefenen met het zwaardvechten tussen de werkzaamheden door en het genieten van het werken in de tuin.
Kortom, aandacht geven aan de hongers helpt om thuiswerken een andere beleving te geven.