‘Bruggen bouwen terwijl je eroverheen loopt’

In deze tijd van belangrijke transities is elke organisatie in beweging. Voortdurend veranderende marktvragen en eisen vanuit de omgeving vragen steeds meer flexibiliteit en initiatief van management en medewerkers.

Voor veel organisatie en hun medewerkers is het niet altijd even makkelijk om mee te gaan met deze stroom aan veranderingen, wijzigingen en voortdurende onduidelijkheid en onzekerheid.

Veel organisaties ontdekken dat het bij alle veranderprocessen relevant is om nog meer te leren handelen en organiseren vanuit onzekerheid. Dit vraagt om reflectieve actie.

Daarom werken wij graag met het model van DNA van Verandering. Dit model is afgeleid van het Double Healix model.

Het model biedt inzicht in de stappen bij veranderingsprocessen:

 •  Onbewuste voorbereiding (verandering hangt in de lucht)
 •  Impuls van binnen- of buitenaf (besef van urgentie)
 •  Weerstand tegen verandering (uitstel en ontkenning)
 •  Oriëntatie op mogelijkheden (eerste acceptatie)
 •  Beslissende keuzes (loslaten en bepalen nieuwe horizon)
 •  Eerste successen (beleven van opluchting, 1e resultaten)
 •  Ontnuchtering (ervaren van beperkingen)
 •  Omslag (consequenties keuzes worden pijnlijk voelbaar)
 •  Dieptepunt (doorprikken van de illusies)
 •  Nieuwe identiteit en focus (hervinden authenticiteit)
 •  Manifestatie (handelen vanuit authentiek zelf)
 •  Duurzaam succes (vitaal en enthousiast bijdragen)

Deelnemers doorlopen bij onze trajecten en trainingen deze stappen. Gedurende deze stappen wordt het onbewust ervaren van het spanningsveld rondom veranderen bewust gemaakt. En ervaren ze voor welke gedragingen en emoties ze kiezen: passiviteit, onmacht, vasthouden oude zekerheden, vermijding, twijfelen, opscheppen, verzet, rouwen, gebrek aan realiteitszin en gebrek aan eigenwaarde.

Mogelijke interventies

Om dit te kunnen doorbreken zijn verschillende interventies noodzakelijk. Interventies als leren erkennen en respecteren, faciliteren van zelfonderzoek, confronterend spiegelen, versterken van de authentieke kracht en waardering en betekenis geven.

Ik dacht
Ik haal het uit de boeken
Ik dacht
Ik vecht me vrij

Ik dacht
Dat ik het ver moest zoeken
Het is natuurlijk heel dichtbij

 

-Freek de Jonge-

Onze aanpak

Theorie en Beeld

Internalisering

Vertaling

Dit doen wij door een gebalanceerde combinatie van inspirerende en uitdagende filmbeelden, korte stukjes theorie, uitdagende oefeningen en mogelijkheden tot reflectie en onderzoek aan te bieden in onze trajecten. Elk traject wordt afgesloten met een praktische vertaling naar de eigen werksituatie en concrete handvatten voor persoonlijke verandering.