LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Leiderschap zien wij als een dynamische mix van visiegericht inspireren als leider, commercieel vormgeven als ondernemer, het beheersmatig realiseren en bewaken als manager en medewerkers ontwikkelen als coach. Een succesvol leider speelt actief in op alle werkvelden en maakt gebruik van de daarbij behorende competenties. Succesvolle leiders beseffen ook dat het nodig is om continu te werken aan het versterken en ontwikkelen van deze vaardigheden.

In samenspel met u ontwikkelen wij een leiderschapstraject op maat voor de leiders in uw organisatie.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden binnen onze leiderschapstrajecten.

Leider: inspireren, innoveren en leiden van veranderingen

In de rol van leider moet een leidinggevende zijn team kunnen inspireren. Met een sprekende missie en een visie. Hij is in staat innovatiekracht te stimuleren en met originele ideeën en frisse oplossingen de ambities te kunnen bereiken. Ook tijdens de veranderingen die hij leidt, blijft hij inspireren, motiveren en communiceren.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Inspirerend leiderschap
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Handelen met impact en zelfvertrouwen
 • Leiderschaps paradoxen (volgens Quinn)

Ondernemer: stellen en realiseren van commerciële doelen

In de rol van ondernemer dient een leidinggevende richting te geven, doelen te stellen en taken te delegeren. En hij moet zijn commerciële team optimaal ondersteunen om de doelen te realiseren. Hij doet dit op overtuigende en realistische wijze. Hij houdt de vinger aan de pols en beoordeelt – eerlijk en transparant – wie de vereiste bijdrage heeft geleverd.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Communicatie in sales (vanuit NLP)
 • Ondernemend verkopen

Manager: beheers- of projectmatig realiseren van operationele doelen

In de rol van manager is de leidinggevende de stabiliserende factor. De leidinggevende spreekt zijn medewerkers waar nodig aan en stuurt bij. Gewoon open & direct. En tegelijkertijd fair en met respect. Waar nodig leidt hij ook projecten, met oog voor projectmethodiek, teamdynamiek en organisatie context.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Praktisch leidinggeven
 • Resultaatgericht sturen
 • Overtuigend beïnvloeden

Coach: Ontwikkelen van medewerkers en teams

In de rol van coach laat een leidinggevende zijn team goed samenwerken, als een (h)echt team dat samen ergens voor staat en gaat. Hij ziet de individuele medewerkers als cruciaal. Hij ontwikkelt medewerkers door ze prikkelen, te stimuleren en te steunen. Hij coacht zijn medewerkers (pro)actief om net steeds een stapje verder te gaan, voor henzelf en de organisatie.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Leidinggeven aan teams
 • Coachend leiderschap
 • Leidinggeven aan professionals

Obstakels zijn die enge dingen die je ziet als je je ogen niet op je doel gericht houdt.

-Henry Ford-