• “The ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.”

  -Steve Jobs-

LEIDERSCHAP IN ONTWIKKELING

De essentie van leiderschap is terug te brengen tot persoonlijke betrokkenheid (inspiratie) en de moed om verantwoordelijk te zijn.

En hoe hanteren we het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid voor harde rationele zaken zoals doelen, performance en strategie versus de meer zachte elementen zoals eerlijkheid, integriteit, respect en authenticiteit.

Het leiderschap in deze tijd vraagt dat wij deze twee elementen met elkaar kunnen verbinden: hard en zacht, beheersbaar en ongrijpbaar. In een lerende organisatie wordt van jou als leider verwacht dat je vanuit autonomie én verbinding kunt bijdragen aan de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als leidinggevende moet je richting kunnen geven, invloed kunnen hebben en mensen kunnen stimuleren om het allerbeste uit zichzelf te halen.

Dat vraagt om moed en afstemming met je persoonlijk leiderschap en je persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb er geen enkele twijfel over dat iedere man of vrouw kan bereiken wat ik heb bereikt, als hij of zij zich dezelfde inzet zou getroosten en dezelfde hoop en vertrouwen zou  ontwikkelen

 

M.K. Gandhi

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Executive Coaching

Executive coaching is specifiek beschikbaar voor de directeur, ondernemer of topmanager. Juist voor de executive is het van essentieel belang dat hij in contact staat met zijn innerlijke drijfveren, authenticiteit en zijn capaciteiten optimaal benut. Wij zijn sparringspartner, denken mee over strategische vraagstukken en het ontwikkelen van een visie, geven handvatten voor het versterken van uw performance en het hanteren tussen een gezonde balans tussen controleren en delegeren.

Coaching strippenkaart

Ideaal voor een organisatie als er regelmatig medewerkers of managers gecoached moeten worden maar er geen uitgebreide trajecten noodzakelijk zijn. U koopt een strippenkaart voor meerdere gesprekken en u bepaald wie wanneer op gesprek gaat.

We geloven dat persoonlijk leiderschap de basis is voor leiderschap in de organisatie. Kun je handelen vanuit je autonomie of volg je de oude boodschappen van je systeem van herkomst.

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap gaat om het vergroten van zelfbewustzijn, inzicht en veranderen van beperkende overtuigingen. Hoe vergroot je je persoonlijke effectiviteit en de grip op je eigen handelen en hoe kun je je communicatiepatronen ontwikkelen dat ze bijdragen aan het vergroten van je persoonlijke leiderschap.

Personal Coaching

Artha biedt je een mild confronterende spiegel en concrete handvatten in onze personal coaching. Vanuit onze brede theoretische basis geven we je een kader om je beperkende overtuigingen in beeld te brengen. Door gerichte oefeningen ben je in staat die scriptboodschappen om te zetten in versterkende effectieve interne en externe boodschappen. We lopen met je mee, versterken waar nodig en geven je af en toe dat zetje waar dat nodig is.

Kenmerkend voor onze coaching is onze persoonlijke diepgaande begeleiding gecombineerd met praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Either we heal, now, as a team, or we will die as individuals. That’s football, guys, that’s all it is.

(Any given Sunday)

 

-Tony D’Amato-

TEAMONTWIKKELING

Onze procesbegeleiders kunnen lastige situaties, ongemakken en kwetsbaarheid zichtbaar maken en medewerkers binnen teams en organisaties helpen met het vormgeven van hun gemeenschappelijke zoektocht. Vanuit die gezamenlijke inspanning kan de kracht en energie worden gevonden voor nieuwe oplossingen.

Bij het vinden van die nieuwe oplossingen moet er ruimte zijn voor eigenheid van de leider en van de teamleden. Het is van belang dat medewerkers permissie krijgen op het uiten van gevoelens, meningen en gedachten. Ook wordt het in teamontwikkeling steeds belangrijker dat de teamleden meer autonoom gaan handelen en de leider moet zelfstandigheid verduren en uitnodigen tot optimale performance.

Artha werkt naast de inhoudelijke teamontwikkeling ook op de verborgen onderstroom van een team of organisatie. Onderstroom communicatie wordt besproken en gebruikt om de teamontwikkeling te ondersteunen.

Er is veel onderzoek gedaan naar het functioneren van succesvolle teams. Bouwen aan goede relaties, onderling vertrouwen, heldere procedures, flexibiliteit, soepele communicatie, afstemming op de wensen van de omgeving, gemeenschappelijke beeldvorming en visie op de toekomst zijn de belangrijkste succesfactoren. Voor een goed functionerend team of MT is het werken aan die factoren work in progress, waarbij het zich bewust is van haar kwetsbare factoren en ook daaraan werkt, waarbij er ook voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van individuele vaardigheden.

Ieder team kent ook een eigen cultuur met groepsnormen en -waarden. Teamleden zijn gevormd door eerdere groepen waarin zij deelgenomen hebben. Deze ervaringen nemen wij mensen mee in iedere nieuwe groep waar we plaats in nemen. En iedere groep maakt een aantal fasen van ontwikkeling door.

Doorgronden van de groepsdynamische processen en faciliteren van teamontwikkeling bepalen succes of falen in de dynamische organisatie. Steeds vaker werken we in multidisciplinaire teams, die ook nog frequent van samenstelling wisselen. Diversiteit levert meerwaarde op, althans dat is de veronderstelling. Teams worden geacht zaken voor elkaar te kunnen krijgen, waar dat een of meer individuele spelers niet lukt. Teams delen kennis en blijven doordraaien, ook als belangrijke spelers de groep verlaten. Een team kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd aan het werk zijn.

Doordat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen, zou het creatieve vermogen, de flexibiliteit, productiviteit en het werkplezier tot grote hoogte kunnen stijgen. Teamleden werken met elkaar en niet langer naast elkaar aan een vraagstuk. Toch struikelen veel teams halverwege hun opgave. Het helpt als je de patronen herkent. Artha werkt met een aantal teammodellen, die de patronen zichtbaar maakt en concrete handvatten biedt voor de gewenste ontwikkeling van het team.

Obstakels zijn die enge dingen die je ziet als je je ogen niet op je doel gericht houdt.

-Henry Ford-

LEIDERSCHAP

Leiderschap zien wij als een dynamische mix van visiegericht inspireren als leider, commercieel vormgeven als ondernemer, het beheersmatig realiseren en bewaken als manager en medewerkers ontwikkelen als coach. Een succesvol leider speelt actief in op alle werkvelden en maakt gebruik van de daarbij behorende competenties. Succesvolle leiders beseffen ook dat het nodig is om continu te werken aan het versterken en ontwikkelen van deze vaardigheden.

In samenspel met u ontwikkelen wij een leiderschapstraject op maat voor de leiders in uw organisatie.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden binnen onze leiderschapstrajecten.

Leider: inspireren, innoveren en leiden van veranderingen

In de rol van leider moet een leidinggevende zijn team kunnen inspireren. Met een sprekende missie en een visie. Hij is in staat innovatiekracht te stimuleren en met originele ideeën en frisse oplossingen de ambities te kunnen bereiken. Ook tijdens de veranderingen die hij leidt, blijft hij inspireren, motiveren en communiceren.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Inspirerend leiderschap
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Handelen met impact en zelfvertrouwen
 • Leiderschaps paradoxen (volgens Quinn)

Ondernemer: stellen en realiseren van commerciële doelen

In de rol van ondernemer dient een leidinggevende richting te geven, doelen te stellen en taken te delegeren. En hij moet zijn commerciële team optimaal ondersteunen om de doelen te realiseren. Hij doet dit op overtuigende en realistische wijze. Hij houdt de vinger aan de pols en beoordeelt – eerlijk en transparant – wie de vereiste bijdrage heeft geleverd.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Communicatie in sales (vanuit NLP)
 • Ondernemend verkopen

Manager: beheers- of projectmatig realiseren van operationele doelen

In de rol van manager is de leidinggevende de stabiliserende factor. De leidinggevende spreekt zijn medewerkers waar nodig aan en stuurt bij. Gewoon open & direct. En tegelijkertijd fair en met respect. Waar nodig leidt hij ook projecten, met oog voor projectmethodiek, teamdynamiek en organisatie context.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Praktisch leidinggeven
 • Resultaatgericht sturen
 • Overtuigend beïnvloeden

Coach: Ontwikkelen van medewerkers en teams

In de rol van coach laat een leidinggevende zijn team goed samenwerken, als een (h)echt team dat samen ergens voor staat en gaat. Hij ziet de individuele medewerkers als cruciaal. Hij ontwikkelt medewerkers door ze prikkelen, te stimuleren en te steunen. Hij coacht zijn medewerkers (pro)actief om net steeds een stapje verder te gaan, voor henzelf en de organisatie.

Modules die we hierbij in kunnen zetten:

 • Leidinggeven aan teams
 • Coachend leiderschap
 • Leidinggeven aan professionals