TEAMONTWIKKELING

Doorgronden van groepsdynamische processen en het faciliteren van teamontwikkeling bepalen succes of falen in onze huidige dynamische organisaties. Steeds vaker werken we in multidisciplinaire teams, die ook nog frequent van samenstelling wisselen. Teams worden geacht zaken voor elkaar te kunnen krijgen, waar dat een of meer individuele spelers niet lukt. Effectieve teams delen kennis en blijven doordraaien, ook als belangrijke spelers de groep verlaten.
Doordat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen, zou het creatieve vermogen, de flexibiliteit, productiviteit en het werkplezier tot grote hoogte kunnen stijgen. Teamleden werken met elkaar en niet langer naast elkaar aan een vraagstuk, vaak vanuit verschillende lokaties.
Echter, we zien veel teams struikelen halverwege hun opgave. Er ontstaan negatieve patronen, ongemak, lastige situaties, te veel of te weinig feedback, slechte communicatie, onvoldoende afstemming en samenwerking, een visie en aanpak die onvoldoende helder en koersgevend is.

Onze procesbegeleiders staan klaar om teams te ondersteunen bij het werken aan samenwerking, plezier, meer eigenaarschap, autonomie, effectiviteit en productiviteit. Artha werkt naast de inhoudelijke teamontwikkeling ook altijd op de verborgen onderstroom van een team of organisatie. Onderstroom communicatie wordt besproken en gebruikt om de teamontwikkeling te ondersteunen. Teamontwikkeling is work in progress en vraagt altijd aandacht.

Er is veel onderzoek gedaan naar het functioneren van succesvolle teams. Bouwen aan goede relaties, onderling vertrouwen, heldere procedures, flexibiliteit, soepele communicatie, afstemming op de wensen van de omgeving, gemeenschappelijke beeldvorming en visie op de toekomst zijn de belangrijkste succesfactoren. Recent onderzoek door o.a. Google heeft het belang van psychologische veiligheid aangetoond als de belangrijkste factor. Onze begeleiding is erop gericht om al deze elementen te versterken.